07.06.2021

Політика конфіденційності

1. Умови використання особистих даних
2. Види і джерела персональних даних
3. Цілі обробки персональних даних
4. Конфіденційність і безпека
5. Термін обробки персональних даних
6. Управління користувачем своїми персональними даними
7. Інші дані
8. Публікація і оновлення політики

Умови іcпользованія особистих даних
Користувач дає згоду на обробку персональних даних (далі - «Згода») вільно, своєю волею і в своєму інтересі.

Згода може бути дано Користувачем або його представником в будь-якій формі, що дозволяє підтвердити факт його отримання, якщо інше не встановлено законом.

В тому числі, але не обмежуючи цим, Згода може бути дано:

При підписанні між Користувачем і Оператором договорів на надання послуг та інших документів;
Через явне підтвердження Згоди на сайтах Оператора при прийнятті Користувачем договорів оферти, призначених для користувача угод, заповненні реєстраційних форм, форм підписки і т. П.

Оператор не збирає і не обробляє спеціальні категорії персональних даних, на обробку яких згідно з чинним законодавством України потрібна письмова згода Користувача.

Надаючи Згода Користувач тим самим погоджується на:


обробку його персональних даних Оператором в цілях відповідно до розділу «Цілі обробки персональних даних» цієї Політики;

доручення Оператором обробки персональних даних третім особам і їх передачу відповідно до розділу «Політика конфіденційності» цієї Політики.


Користувач має право в будь-який час відкликати своє Згода, направивши Оператору відповідне повідомлення згідно з розділом «Управління користувачем своїми персональними даними» цієї Політики.

Види і джерела персональних даних


 • Своїм Згодою Можна налаштувати Оператору обробку наступних персональних даних:
 • прізвище, ім'я, по батькові (у тому числі, окремо);
 • Адреса електронної пошти;
 • контактний телефон;
 • дата народження;
 • країна, місто, адреса (у тому числі, окремо);
 • посаду (рід занять), найменування організації;
 • Світлина;
 • посилання на персональний сайт; акаунти в соціальних мережах і програмах обміну повідомленнями;
 • персональні дані, прямо включені в письмові договори між Оператором і Користувачем (наприклад, паспортні дані, платіжні реквізити).

Оператор не має доступу і не обробляє платіжні дані користувачів (наприклад, інформацію про платіжні картки, електронних гаманцях і т. П.), Що надаються ними стороннім платіжним системам, куди Користувач перенаправляється для оплати послуг Оператора. Порядок поводження з такими персональними даними визначається правилами відповідних платіжних систем, а не цією Політикою.

Персональні дані користувачів можуть бути отримані Оператором:

в процесі надання послуг і використання сайтів Оператора (наприклад, при заповненні Користувачами форм реєстрації на сайті, підписки на новини або безкоштовні матеріали, при укладанні договору і здійсненні покупки і т. п.);

при зверненні користувачів до Оператору із запитом по телефону, електронній пошті або через службу підтримки клієнтів; із загальнодоступних джерел (наприклад, відкриті профілі в соцмережах і т. п.).

Цілі обробки персональних даних


Обробка персональних даних означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, які не підпадають під спеціальні категорії, на обробку яких, згідно з чинним законодавством України, потрібна письмова згода Користувача.

Обробка персональних даних здійснюється Оператором з метою:

 • продажу товарів і надання послуг згідно з договорами та угодами з Користувачами, включаючи виставлення рахунків, доставку замовлень і інші подібні операції;
 • отримання і обробки зворотного зв'язку користувачів, включаючи проведення опитувань, голосувань та інших подібних заходів;
 • розсилки інформаційних і рекламних матеріалів Оператора на адреси електронної пошти користувачів, наданих ними для цих цілей;
 • просування товарів і послуг шляхом прямих контактів з Користувачем за допомогою засобів зв'язку;
 • аналізу ефективності рекламних кампаній;
 • дослідження та аналізу користувацьких переваг, розробки і тестування продуктів
 • а також цілях, прямо передбачених чинним законодавством України.
Конфіденційність і безпека

Обробка персональних даних користувачів проводиться Оператором з використанням баз даних на території України.

Також дані можуть передаватися Оператором на сервера, розміщені на території інших держав, в яких знаходяться постачальники послуг Оператора і які забезпечують адекватну законодавчу захист прав користувачів по обробці та передачі персональних даних. Наприклад, в разі використання популярних і надійних сервісів розсилки, що забезпечують дотримання законодавства по боротьбі зі спамом і т. П.

Оператор має право доручити обробку персональних даних користувачів третім особам. Наприклад, постачальникам, які надають Оператору послуги хостингу, виконання замовлень, доставки електронних розсилок і т. П. Для кожної такої особи встановлюється перелік дій з персональними даними, цілі обробки і обов'язок дотримуватися конфіденційності і забезпечувати безпеку персональних даних.

Персональні дані також можуть надаватися третім особам у випадках і порядку, прямо передбачених чинним законодавством (наприклад, за запитом державних органів і т. П.).

Оператор і інші особи, які отримали доступ до персональних даних користувачів, зобов'язані не розголошувати третім особам і не поширювати персональні дані без згоди користувачів, якщо інше не передбачено законом.

Оператор приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних.

Користувач також повинен приймати певні розумні заходи для захисту своїх даних, а також систем, мереж і послуг, якими він користується. Якщо у Користувача є підстави вважати, що обробка його персональних даних Оператором більш не є безпечною, він може повідомити про це Оператору відповідно до розділу «Управління своїми персональними даними» цієї Політики.
Термін обробки персональних даних

Оператор обробляє персональні дані користувачів протягом часу, необхідного для виконання цілей, описаних в розділі «Цілі обробки персональних даних» цієї Політики.

Оператор знищує або знеособлює персональні дані по досягненні цілей обробки або в разі втрати необхідності їх досягнення.

Незалежно від цілей обробки Користувач в будь-який момент має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних. В цьому випадку, Користувач погоджується з тим, що за Оператором залишається право обробки персональних даних Користувача, коли це вимагається законодавством України.
Управління користувачем своїми персональними даними
Користувач має право:

 • отримувати у Оператора інформацію, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до чинного законодавства;
 • вимагати від Оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки;
 • вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав.

Користувач має право в будь-який час відкликати своє Згода на обробку персональних даних повністю або частково шляхом подання такої вимоги Оператору. Така вимога має бути направлено на адресу електронної пошти або листом на адресу Оператора, зазначених у цьому розділі.

Відкликання згоди на обробку персональних даних в цілях електронної розсилки інформаційних і рекламних матеріалів також може бути надано Користувачем шляхом анулювання підписки через посилання «Відмовитися» ( «Unsubscribe»), що знаходиться внизу відповідних розсилок.

Звернення користувачів з питань обробки персональних даних приймаються Оператором:

на адресу електронної пошти centr.prostranstvo@gmail.com або на адресу України, Одеса, вул. Жуковського, 22.

У листі має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові Користувача, адреса електронної пошти або поштову адресу для зворотного зв'язку і зміст звернення.

Інші дані


Оператор також використовує файли cookie та інші схожі технології, на підставі яких збирається інформація, яка допомагає оцінити ефективність послуг та сайтів Оператора і поліпшити їх. Докладні відомості про використання файлів cookie та управлінні ними містяться в Повідомленні про використання файлів cookie.
Публікація і оновлення політики
Справжня Політика є загальнодоступною і публікується за допомогою:

 • Розміщення посилань на Політику на сайтах Оператора, включення посилань на Політику в договори, угоди та інші документи з Користувачами, коли це необхідно і прийнятно. На власний розсуд Оператор може періодично оновлювати справжню Політику.
 • Зміни в Політиці вступають в силу з моменту публікації нової редакції на сайті. Факт використання Користувачем наших послуг після внесення відповідних змін означає його згоду і прийняття нової редакції Політики.

Дата останнього оновлення і попередні редакції вказані на початку цієї Політики.

Оператор рекомендує Користувачам періодично перечитувати справжню Політику для ознайомлення з її актуальною редакцією.

Made on
Tilda